Sivil Toplum, toplumun bütün kesimlerinin, çeşitli amaç, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda bir araya gelerek örgütlenmesidir. Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, devlet ve özel sektör dışındaki “üçüncü sektör” olarak tüm dünyadaki etkilerini artırmaktadır.

Tüm paydaşların katılımının sağlanması, kültürel farklılıklar ve çeşitliliğin tanınması ve yerel ile küresel bağlantıların kurulması günümüzde sivil toplum kuruluşlarının yaşadığı başlıca sorunlar arasındadır.

Türk Kültür Vakfı, deneyimsel ve formel olmayan öğrenme metotları, eğitimler, seminerler ve atölyeler aracılığıyla kar amacı gütmeyen kuruluşların gönüllülerinin veya çalışanlarının,

  • Kültürlerarası iletişim stilleri ile ilgili bilgilerinin artırılmasını,
  • Formel olmayan çalışma ortamlarına yönelik eğitimler tasarlayıp uygulayabilmelerini,
  • Gönüllü ve/veya profesyonel çalışanlara yönelik kültürlerarası öğrenme alanları sunulmasını,
  • Çeşitli ve çok kültürlü takımlarda etkili çalışabilmelerini,
  • Kültürlerarası çatışmalarda daha etkin çözüm üreticileri olabilmelerini,

Hedeflemektedir.

Bilgi İçin: info@turkkulturvakfi.org.tr