Neler Yapıyoruz?

Küresel Vatandaşları Hareket Geçirme ve Eğitme

AFS geleceğin liderlerine, küresel vatandaşlarına ve değişim yaratıcılarına, farklı kültürel ortamlara etkin bir şekilde dahil olmak, yol göstermek ve bu ortamlarda iş birliği yapmak için gerekli 21. Yüzyıl kültürlerarasılık becerilerini kazandırır ve onları harekete geçirir. Kültürlerarası değişim, yurtdışı eğitim ve gönüllülük programlarımız eğitimli AFS gönüllüleri ve çalışanlarının kolaylaştırdığı, araştırmaya dayalı kültürlerarası öğrenme yolculuklarıyla desteklenmektedir.

AFS Değişim ve Yurtdışı Eğitim Programları 

Yurtdışında Lise Eğitimi, Dil Öğrenimi, Yurtdışında Gönüllülük, Gap Year Olanakları, Yetişkinler için Yurtdışında Eğitim, Yurtdışında Staj, Öğretmen Değişimleri ve Yaz Dönemi/Kısa Dönem Yurtdışında Eğitim: AFS Türkiye olarak kültürlerarası eğitimde bir öncüyüz.

Ev Sahibi Aile Programları

Bir AFS öğrencisi konuk etmek, kültürleri, gelenekleri ve yeni bakış açıları kazanmak bağlamında tüm aile için faydalı ve anlamlı bir kültürlerarası öğrenme macerasıdır.

Gönüllülük Olanakları 

AFS’nin yerel gönüllüleri, öğrencileri ve aileleri AFS kültürlerarası yolculukları boyunca destekleyerek, yönetim ve politika gelişim süreçlerine katılarak, yerel okullar ve topluluklarla sosyal etki yaratan projeler yaparak her yönden aktif olup, AFS programlarının itici gücü niteliğindedir.

Kültürlerarası Öğrenim ve Küresel Vatandaşlık Eğitimi 

Her yaştan ve kesimden insanın küresel bir ekonomi içerisinde ihtiyaç duyacağı kültürlerarası becerileri ile liderlik, sorun çözme ve dil becerilerini geliştirmelerine ve dünyada olumlu bir fark yaratmalarına yardımcı oluyoruz.

Screen Shot 2016-10-03 at 9.01.22 PM
Screen Shot 2016-10-03 at 9.04.03 PM

Screen Shot 2016-10-03 at 8.11.02 PM

Screen Shot 2016-10-03 at 8.13.48 PM

 

Neye İnanıyoruz?

“Beraber yaşamayı öğrenmek” felsefemizi insanlığın karşı karşıya kaldığı küresel sorunlar ile ilişkilendirerek, AFS olarak daha adil ve barış dolu bir dünya kurmak için güçlü ve verimli bir araç olarak değerlendirdiğimiz kültürlerarası anlayışı teşvik ediyoruz. AFS küresel topluluğu olarak ise farklılıklara kucak açıyor ve dünyanın farklılıklarla daha güçlü ve ilgi çekici olduğuna inanıyoruz.

AFS Olarak Misyonumuz 

AFS Kültürlerarası Programları, insanların daha adil ve barış dolu bir dünya kurmak için ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve anlayışı geliştirmesine yardımcı olmak adına kültürlerarası öğrenim olanakları sunan, uluslararası, gönüllü ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.  

AFS Değerleri

AFS, insanların farklılıklarla dolu bir dünyada barış ve anlayış için çalışan, sorumluluk sahibi, küresel vatandaşlar olarak rol almasını sağlar. Barışı adaletsizlik, eşitsizlik ve hoşgörüsüzlüğün tehdit ettiği dinamik bir konsept olarak kabul eder.

AFS, her insanın ve tüm ulus ve kültürlerin itibarı ve değerine olan inancını önemle vurgular. Irk, cinsiyet, dil, din ve sosyal statü gözetmeksizin insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı teşvik eder.

AFS etkinlikleri itibar, farklılıklara saygı, harmoni, hassasiyet ve hoşgörüden oluşan temel değerlerimize dayanarak gerçekleştirilir.

Nasıl Fark Yaratıyoruz?

Sınırların ötesinde ve çok kültürlü topluluklarda yaşamak, eğitim almak ve gönüllü olmak insanların hayatlarını değiştiriyor, küresel vatandaşlar yetiştiriyor ve değişim yaratıcılarını güçlendiriyor. Biz ise buna, “AFSEtkisi!” diyoruz. Küresel topluluğumuz:
Iceland with friends

Sizi başkalaştırır. Bu ise, kültürlerarası yolculuklardaki farklı dönemlerde yaşamak, gönüllü olmak, çalışmak ve dünyanın her yerinden insan ile iş birliği yapmak ile gerçekleşir.

12182887_1090860610938061_8428667951258672307_o

Her jenerasyondan insanı barındırır. Yaşam dolu ve birbirleriyle bir bütünü oluşturan öğrenciler, genç yetişkinler, gönüllüler, aileler, eğitimciler, mezunlar ve çalışanlardan oluşur.

inclusive

Yeni kültürlere kucak açar. Kültürler arasında köprüler kuran, kendine güvenen, açık görüşlü AFSlilerden oluşan destekleyici ve konuksever bir ağı ile topluluğumuz hayat bulur.

13450755_1231223156901805_4985777738664006270_n

Her yerdedir. Önem teşkil eden uluslararası sorunlar ve sosyal meselelerde ön saflarda bulunarak toplumlarda ve sektörler arasında fark yaratır.

AFS Mezunları

#AFSEtkisi’nin gücünü kanıtlayan seçkin AFS mezunlarından ilham alın. AFS’nin tüm dünyada 1 milyondan fazla mezunu (eski katılımcılar, gönüllüler, ev sahibi aileler ve çalışanlar) vardır. AFS ile tekrardan bağ kurmak veya AFS mezunları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen linke tıklayın.

Learn More

AFS Küresel Vatandaşlık Eğitim Hedefi

AFS, dünyanın beraber yaşamayı öğrenmesine yardımcı olmaya istekli küresel vatandaşlardan oluşan bir topluluktur.

Küresel vatandaşlık eğitimi nedir?

Küresel vatandaşlık eğitimi hem örgün eğitimi hem de uygulamalı eğitimi içeren hayat boyu süren ve insanı başkalaştıran bir etkinliktir. Küresel vatandaşlık eğitimi her yaştan insanlara şu konularda yardımcı olur:

  • Kültür, cinsiyet, dini inanç ve diğer bağlamlardaki farklılıklara saygı duymak
  • “Ben” ve “Biz” ötesindeki dünyaya karşı daha fazla farkındalık kazanmak
  • Küresel insan toplumun üyeleri olarak sorumluluklarımızı anlamak
  • Sürdürülebilir bir gelecek için gezegenimizi koruma konusundaki rollerimizi üstlenmek
  • Yerel olarak ne yaptığımızın dünyanı nasıl etkilediğinin bilinci olmak

Küresel vatandaşlar için olan #AFSEtkisi hakkında daha fazla öğrenin 

AFS İşbirlikleri, Üye Ortaklar ve Üyelikler

AFS ve UNESCO

2015 yılından bu yana, AFS, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) ile “consultative status” partnerliğine sahip olmaktan gurur duyar. Bu partnerlik, iki kuruluşunda ortak çıkar ve toplumsal fayda üzerine olan girişimlerde iş birliği yapmasını sağlar.

AFS olarak misyonumuzu yansıtan sorunlar üzerine okullar, üniversiteler, insanı yardım ve barış grupları, hükümetler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile yakın ve yaratıcı bir şekilde çalışıyoruz.  

Daha fazla öğrenin