Bu form adayın devam etmekte olduğu Okulundan bir yetkili tarafından doldurulmalı ve onaylanmalıdır.

Boş formu indirmek için lütfen tıklayın.

Formun en üstünde ilgili yere adayın adını, soyadını ve liseden mezun olacağı ay ve yılı yazınız.

Sayfa 1

School Information

 • Okulun adı (school name), adresi (address), telefon (telephone) ve faks numaraları, e-posta (e-mail) adresini, müdürün adı (name of principal) ve eğer varsa değişim programını koordine eden görevlinin ismini (name of exchange coordinating staff) yazınız.
 • Okul türünü belirtmek için verilmiş şıklardan birini işaretleyiniz. Şıklar: devlet (public), özel (private), üniversiteye hazırlık (university prepatory), meslek (vocational) ve diğer (other)

Student Status

 • Adayın okulun kaçıncı yılında olduğunu (student’s current year in school) belirtin. (Prep, 9th, 10th, 11th, 12th)
 • Current GPA kısmına adayın güncel not ortalaması yazılmalı
 • Rank in class kısmı boş bırakılmamalı. (Burada verilen cevap Educational Background – Eğitim Bilgisi formunda verilen cevap ile aynı olmalıdır)
  veya bu satır boş bırakılarak aşağıdaki 4 kutudan biri seçilerek öğrencinin seviyesi belirtilir.
  Adayın son dönem sınıf geneline göre not ortalamasını değerlendirerek en üst çeyrekte ise Top Quartile (1.Çeyrek), ikinci çeyrek dilimde ise 2nd Quartile (2.Çeyrek ) vb. işaretleyiniz.
 • Son bölümde ise adayın bu okul yılının sonunda kaç sene İlköğretim (Primary) ve kaç sene Orta Öğretim (Secondary) kurumlarına devam etmiş olacağını belirtin.
Örnek: Şu anda 10’uncu sınıfta okuyan Lise Hazırlık okumamış bir adayın yazması gereken
“By end of current school year student will have had 8 years of primary and years of secondary schooling.”
Aynı aday eğer Lise Hazırlık okumuş ise,
“By end of current school year student will have had 8 years of primary and 3 years of secondary schooling.”

Explanation of Your School’s Grading System

Lütfen belirtilen üstün (outstanding), çok iyi (very good), iyi (good), ortalama (average/fair), zayıf (poor) ve başarısız (failing) ibarelerinin yanına bu değerlere denk düşen notları yazınız. Tüm kutuları aşağıdaki bilgilerle doldurmalısınız. Lütfen adayın not ortalamasını bu kısıma yazmayın.

100 üzerinden not verilen bir okul sistemi için örnek:

 • Üstün (outstanding): 100-85
 • Çok İyi (very good): 84,99-70
 • İyi (good): 69,99-60
 • Orta (Fair/Average): 59,99-50
 • Zayıf (poor): 49,99 – 25
 • Başarısız (failing): 24,99-0

Language Proficiency

Bu bölümde yabancı dil (foreign language) ibaresinin yanına adayın öncelikle eğitim gördüğü yabancı dilleri belirtiniz. Daha sonra öğrencinin İngilizce ve diğer yabancı dil düzeyini belirtmek için belirtilen kutucukları işaretleyiniz. Sağdaki ikinci bölümü dolduracaksanız, hangi dil için doldurduğunuzu lütfen yazarak belirtin.

Poor = Zayıf ,  Fair = Orta , Good = İyi , Excellent = Çok İyi

Student advancement/attendance

 • Bu bölümde öğrenci herhangi bir nedenden dolayı bir yıl ya da sömestr kaybettiyse evet (yes) kutusunun işaretlenmesi ve yanına nedeninin açıklanması gerekir.
 • Eğer öğrencinin ayda bir kaç kere olmak üzere sık devamsızlığı söz konusu ise evet kutusunun işaretlenmesi ve yanına nedeninin açıklanması gerekir.

Sayfa 2

 • Formunun başına ilgili yere adayın adını, soyadını ve liseden mezun olacağı ay ve yılı yazınız.
 • Bu bölümde lütfen adayın GEÇMİŞ İKİ YILDA ve BU DÖNEM almış olduğu dersleri ve Yıl sonu ortalamalarını 100’lük sistemde İNGİLİZCE OLARAK alt alta yazarak belirtin.
  • En üst bölüme 2019-2020 Sene Sonu notları (veya 1. Dönem güncel notları)
   • Henüz şu anda okumakta olduğunuz dönem için ders notlarınız belli değilse, lütfen sadece ders isimlerini yazın ve not kısmını boş bırakın. Şubat ayı itibariyle 1.ci dönem sonu notlarınızı yazmanızı isteyeceğiz.
  • Orta bölüme 2018-2019 Sene sonu notları
  • En alt bölüme ise 2017-2018 Sene sonu notları
 • Şu anda okumakta olduğunuz okul, ortaokul derslerinizi ve notlarınızı doldurmak istemezse lütfen kendi el yazınızla ders isimlerini İngilizce olarak ekleyin ve notlarınızı yazın. Formu sisteme yüklerken yanında ortaokuldaki ilgili sınıfların imzalı kaşeli karnelerini de sisteme yükleyin lütfen.

Sayfa 3

Student’s Personality

 • Bu bölümde adaya bir referans mektubu niteliğinde, adayın karakteri, kişiliği ve motivasyonu hakkındaki görüşlerin İngilizce olarak yazılması gerekmektedir. Bu yazı adayın yurt dışında okul yerleştirilmesinin yapılabilmesi için büyük önem taşımaktadır.
 • Yazıyı yazan kişinin adayı kaç senedir tanıdığı (how long have you known the student) belirtilmelidir.
 • Formu dolduran kişinin adı, soyadı, ünvanı, imzası ve imza tarihi yazılı kısımlar eksiksiz doldurulmalıdır. Son olarak, bu sayfaya okul kaşesinin basılması gerekmektedir.
——- ÖNEMLİ ——–

2019-2020 1. Dönem herhangi bir dersten güncel not ortalaması 2’nin ya da 50’nin altında olan adaylar ilgili dersin öğretmeninden İngilizce referans mektubu almak ve formlarına bunu eklemek zorundadırlar.

Mektupta bu dersteki başarının neden düşük olduğu açıklanmalı ve takip eden haftalar veya dönemlerde notunu yükseltmek için gösterdiğin çabadan bahsedilmeli. Bu mektupları eğer kabul edilirsen karşı ülkedeki okuldaki öğretmenler de okuyacak, bu sebeple fiziksel özelliklerin, hobilerin veya karakterinle ilgili değil, dersteki başarın ve çabanla ilgili yazılması gerekiyor.

Referans mektubunun okulun antetli kağıdına yazılması ve okul tarafından kaşelenmesi gerekmektedir.