Kültürlerarası Deneyimler ve Yenilikçi Öğrenme Yolculukları

Screen Shot 2016-09-12 at 11.00.31 AM

Yurtdışında Eğitim

AFS uluslararası programları kültürlerarası ve küresel yetkinlikler bazlı müfredatlarla desteklenmektedir.

Screen Shot 2016-09-08 at 4.10.22 PM

Gönüllülük

AFS gönüllüleri öğrenciler, aileler ve diğer gönüllülerin kültürlerarası öğrenme yolculuklarını eşsiz kılmak adına eğitimlerden geçerler.

11046251_1065015070189282_2324360244310660883_o

Konuk Eden Aileler

AFS konuk etme kavramını hedefler ve etkinliklerle tamamlanmış yaratıcı birkültürlerarası öğrenme programına dönüştürdü.

My beautiful picture

Okullar

AFS, tüm okulun zenginleşmesi adına okulların dinamik kültürlerarası atölye çalışmaları ve sınıf değişimleri yaratmalarına yardımcı olur.

AFS Küresel Vatandaşlık Eğitimi Rehberi

AFS, her yaştan ve geçmişten gelen küresel vatandaşları hazırlar ve etkinleştirir; kültürlerarası öğrenme ve küresel vatandaşlık eğitimini, özellikle okullarda, üniversitede ve gençlik organizasyonlarında ilerletmek adına küresel bir hareketi destekleriz.

Küresel Vatandaşlık Rehberimiz

Değişim yolculuğu olarak öğrenme

Kültürlerarası zorluklar ve öğrenme anları, günlük yaşamlarımızın, dersliklerimizin ve kamusal alanlarımızın kaçınılmaz parçalarıdır.

İnsanları kültürel ve diğer farklılıkların etkisinde etkin bir şekilde yer almaya hazırlamak için, öğrenciler, aileler, gönüllüler, yetişkinler ve topluluklar için özelleştirilen dönüştürücü öğrenme yolculukları sunuyoruz.

Her bir AFS yolculuğu altı ilkeye dayanır:

1. Değişim yolculuğu olarak öğrenme
2. Hedef odaklı müfredat ve metotlar
3. Sürükleyici deneyimler + yapılandırılmış öğrenme
4. Yaygın öğrenme ortamları
5. Deneyimsel öğrenme = pekiştirilmiş öğrenme
6. Yaşam için öğrenme + yaşam boyu öğrenme

EDUC

AFS Eğitim Yaklaşımı

AFS Öğrencisi Kültürlerarası Öğrenme Yolculuğu & Müfredatı

Üniversiteler ve işverenler, kendi topluluklarının ötesinde bir dünya duygusu olan ve diğer ülkelerden ve kültürlerden insanlarla rahatça iletişim kurabilecek öğrenciler ve genç yetişkinler aramaktadır. Beceri geliştirme müfredatımızın gençleri hayata, çalışmaya ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye nasıl hazırladığını öğrenin.

Devamı

Konuk Eden Aile Kültürlerarası Öğrenme Yolculuğu & Müfredatı

AFS Konuk Eden Aile Programı, Konuk Eden Aile Kültürlerarası Öğrenme Yolculuğu ile desteklenmektedir. Öğrenme Yolculuğu, ailelerin konuk ettiği öğrencilerin kültürlerarası deneyimlerini desteklemelerine yardımcı olur ve aile bireylerini küresel vatandaş olmaya hazırlar.

Devamı

AFS Gönüllüleri ve Çalışanları İçin Kültürlerarası Öğrenme Programları

The AFS Intercultural Link Learning Program gönüllülerimizin ve çalışanların kültürlerarası becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur, onlara temel eğitim teorileri ve uygulamaları hakkında bilgi verir ve başkalarının öğrenmesini daha iyi destekleyebilmelerini sağlar.

Devamı

Kültürlerarası eğitim, 21. yüzyıl eğitim hedeflerini güçlendirir

Küresel vatandaşları ve yarının dünya liderlerini eğitir ve onlara şu alanda yardımcı oluruz;
DAY+1+AFS+youth+forum+web-135

Bakış açılarını genişletirler

Kendileri ve dünyanın geri kalanı hakkında

5512706965_713bf496e0_o

Farklılıkları öğrenir ve saygı duyarlar

ve çeşitliliklerin olduğu bir dünyanın daha güçlü ve ilginç bir yer olduğuna inanırlar

2885465949_d838820d87_o

Kültürlerarası işbirlikleri ve sağlıklı bir iletişim sağlayabilirler

duyarlı ve anlayışlı bir şekilde

WZ6A6984

Farklı kültürleri takdir ederler

ve başkalarını da yeni fikirlere, tutum ve geleneklere açık olmaya teşvik ederler

Eğitimciler & Okullar İçin AFS

Okullar AFS programlarının en önemli parçaları arasındadır. AFS, okullara ve eğitimcilere özel tasarladığı programlar sayesinde okulların da küresel sisteme adapte olmasını, öğrencilerin ve eğitimcilerin kültürlerarası ve uluslararası farkındalıklarını artırmalarını ve farklı kültürlerden arkadaşlar edinmelerini sağlar. Eğer siz de kısa sınıf değişimleri programlarına katılmak veya detaylı bilgi almak isterseniz hemen bizimle temasa geçin.

Hemen Temasa Geçin

AFS'nin Ortaklıkları

“There is a clear relevance of AFS’ work to the current programs and activities of UNESCO, particularly in the fields of education, youth, and intercultural dialogue. Indeed, cooperation between UNESCO and AFS has a solid foundation based on many areas of common interest, synergies and previous collaborations.”

—Irina Bokova, Genel Direktör, UNESCO

_94A9020

AFS & UNESCO

AFS,  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile2 015 yılından itibaren “danışma statüsünde” bir ortaklık kurmuş olmaktan gurur duymaktadır. Bu statü, her iki örgütün karşılıklı menfaat çerçevesinde işbirliği yapma imkânı tanımaktadır.

AFS, misyonumuzu yansıtan konularda okullar, üniversiteler, insani yardım ve barış grupları, hükümetler ve diğer STK’lar ile yakından ve yaratıcı bir şekilde çalışır. 

UNESCO'nun Küresel Vatandaşlık Eğitimi sayfasını ziyaret edin
GOAL4

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi # 4

Herkes için kapsamlı ve kaliteli eğitim sağlayın ve hayat boyu öğrenmeyi teşvik edin

Hedef 4, özellikle, “sürdürülebilir kalkınma” ve “sürdürülebilir yaşam biçimleri, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddet-karşıtı olmayan bir kültürün teşvik edilmesi, küresel vatandaşlık ve kültürel çeşitliliğin ve kültürlerin takdirini geliştirmek için gerekli bilgi ve becerilere odaklanmaktadır.

Hedef #4 hakkında daha fazla bilgi edinin