AFS Konuk Eden Aile Programı tüm aile için eğlenceli, ödüllendirici ve dönüştürücü bir deneyim sunar. Bu program, belirli kültürlerarası öğrenme hedeflerini içeren ve eğitimli çalışan ve gönüllüler tarafından yürütülen AFS Konuk Eden Aile Kültürlerarası Öğrenme Yolculuğu üzerinden inşa edilmektedir.

Bu Yolculuk, oryantasyonlar, tartışmalar ve diğer öğrenme faaliyetleri ile ailelere şu konularda yardım eder:

 

 • Kültürlerarası farkındalıkları ve anlayışı hem küresel vatandaşlar hem de bir aile olarak keşfedin ve geliştirin
 • Konuk edilen öğrencinin yeni bir kültüre entegrasyonunun yanı sıra AFS Öğrencisi Kültürlerarası Öğrenme Yolculuğu & Müfredatı‘nda özetlenen kültürlerarası eğitim deneyimini daha iyi destekleyin
 • AFS öğrencilerinin yurtdışında küresel ve kişisel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olun
 • Konuk edilen öğrencilerin kültürlerini paylaşın ve yeni kültürler hakkında bilgi edinin.

HOST_CURRI

AFS Öğrenme Hedefleri, AFS Konuk Eden Aile Kültürlerarası Öğrenme Yolculuğu‘nun temelini oluşturur ve bu hedefler dört ana gruba ayrılmıştır.

 • Öz-Farkındalık
 • İletişim Becerileri ve Duygudaşlık
 • Kültürlerarası Yetkinlik
 • Küresel Duyarlılık

Bu amaçlara dönük çalışmak ailelere şunları kazandırmaktadır:

 • Kültürün algı, davranış, değerler ve tutumları nasıl etkilediğini daha iyi kavrayabilme
 • Problemlere ve günlük durumlara yaklaşırken farklı perspektifleri düşünerek bunlara saygı gösterebilme
 • Küresel meselelerle ilgilenerek duyarlı olmak ve seçimlerimizin diğer insanlar üzerindeki etkisinin farkında olmak
 • Yerel, ulusal ve / veya küresel topluluklarda olumlu bir değişim yapmaya kararlı gönüllü olma yoluna girmek

Türk Kültür Vakfı Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Departmanı ve AFS Kültürlerarası Programları’nı yürüten Program Ekibi bir araya gelerek AFS Konuk Eden Aile Kültürlerarası Öğrenme Yolculuğu üzerinde detaylı bir çalışma yaparak Türkiye’deki programlara tam entegrasyonu sağlamaktadır.