AFS ile sınırların ötesinde ve çeşitliliğin içinde yaşamak, çalışmak ve gönüllü olmak dönüştürücü bir deneyim sunuyor

Bu sebepten AFS Kültürlerarası Programları lise düzeyinde dünyanın en büyük programıdır. 1947 yılından bu yana gençleri gerekli bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatarak çeşitliliklerle dolu bir dünyada küresel vatandaşlar olmaya hazırlar. Eğlenceli ve maceralarla dolu bu programlar özellikle gençlere yönelik tasarlanmıştır. Bunların yanında AFS, içinde bulunduğu toplumun gelişmesi adına yaşam boyu öğrenme programları sunmaktadır.

STUDENT_CURRICULUM
AFS Öğrencisi Öğrenme Yolculuğu ve Müfredatı Nedir?

Yeni tasarlanmış ve uygulamaya alınmış bu müfredat 21. yüzyıla uygun eğitsel hedefler içermektedir ve Türk Kültür Vakfı tarafından tüm programlara entegre edilmektedir.

AFS bu müfredatla birlikte teknolojinin ve bilimin eğitim programlarındaki yerini güçlendirmiş ve öğrencilerin sadece program sırasında değil hayat boyu ihtiyaç duyabilecekleri becerileri tanımlamıştır.

Öte yandan, şunu da biliyoruz ki üniversiteler ve iş yerleri, çalışanlarının kendi toplumlarını ötesini görebilen ve farklı kültürlerden bireylerle rahatça iletişime geçebilen kişiler olmalarını beklemektedir. Şirketler, devletler, okullar ve sivil toplum kuruluşları uluslararası deneyimleri olan bireyleri tercih etmektedir.

 AFS Öğrencisi Öğrenme Yolculuğu ve Müfredatı’nı bu talebin farkında olarak tasarladık. Bu müfredat interaktif etkinlikler, atölyeler ve farklı konular etrafında tartışma ve paylaşımlar içermektedir.

 • Eleştirel düşünme ve sorun çözümü
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik
 • İşbirliği ve iletişim
 • Varsayımları sorgulamak

Buna ek olarak, AFS öğrencilere şu konularda yardımcı olabilir:

 • Farklı kültürlerden bireylerle temasa kurup arkadaşlıklar geliştirmek
 • Kültürel kalıpyargılar ve küresel mevzularla ilgili bakış açılarını genişletmek
 • Kültürün hayata ve kararlarımıza olan etkileri konusunda birinci elden deneyim sağlamak
 • Kendini başkalarının gözünden görmek
AFS Öğrencisi Öğrenme Yolculuğu ve Müfredatı ÖĞRENCİLERİN YENİ BİR ORTAMA UYUM SAĞLAMASI ADINA NE SUNAR?

Bu yenilikçi müfredat deneyimsel öğrenme yaklaşımından ve farklı kaynaklardan beslenerek öğrencilerin eğitimler süresince aktif olmalarını, gündelik deneyimlerine odaklanmalarını ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlar.

AFS Öğrencisi Öğrenme Yolculuğu ve Müfredatı öğrencilerin program öncesi, sırası ve sonrasında katıldıkları oryantasyonlarının bir parçasıdır. Ayrıca öğrenciler danışmanlarıyla buluşarak aylık olarak gelişimlerinin farkında varmakta, ortak hedefler belirlemekte ve kültürlerarası öğrenme deneyimlerinin kendilerine ne kattığını keşfetmektedirler. Tüm bu oturumlar sonucunda öğrenciler hayat boyu uygulayabilecekleri beceriler geliştirmektedir.

EDUC

AFS’nin 16 Eğitsel Hedefi

AFS’nin 16 Eğitsel Hedefi  bu müfredatın adeta omurgasıdır. Hedefleri şu dört gruba ayırabiliriz;

Bireysel değerler ve yetenekler: Öğrenciler kendi değerleri üzerine düşünürler, yeniden değerlendirirler ve kendi kararlarının farkına vardıkları, sorunlarını çözebildikleri yeni beceriler edinirler. Zorlu süreçleri birer öğrenme fırsatına çevirdikleri bir yaklaşım kazanırlar.

Kişilerarası ilişki inşası: AFS öğrencileri yeni bir çevrede birbirinden farklı kişiler arasında yaşama ve çalışma deneyimi elde ederler. Böyle bir sosyal ilişkiler ağına dahil olarak hem yabancı dil hem de kişilerarası iletişim becerilerini geliştirirler: Böylece çeşitli ekiplerde daha etkili çalışmayı öğrenirler.

Kültürel (kültürlerarası) bilgi ve duyarlılık: AFS değişim deneyimi öğrencilerin başka kültürler kadar kendi kültürleri hakkında da farkındalıklarını artırmalarını sağlar. Hem yaşadıkları bu yeni kültürün hem de kendi kültürlerinin güçlü ve zayıf yanlarını irdelemelerine imkan sunar.

Küresel konulara dönük farkındalık: AFS’nin öğrenme aktiviteleri öğrencilerin küresel konulara ve endişelere dönük bakış açılarını genişletmelerini ve kültürel duyarlılıkları da içerecek bir şekilde çözüm odaklı düşünmelerini teşvik eder. Ayrıca AFS, gençlerin daha adil ve barışçıl bir dünya için girişimlerde bulunmaları ve harekete geçmelerini teşvik eder.

AFS’de Konuk Eden Aileler farklı kültürlerden ve ülkelerden gelen öğrencileri ağırlamak için nasıl hazırlanmaktadır?

AFS Konuk Eden Aile Kültürlerarası Öğrenme Yolculuğu, aileleri şu şekilde hazırlamaktadır;

 • Kültürlerarası farkındalık ve anlayışlarını, küresel vatandaşlar ve bir aile olarak keşfedip geliştirirler
 • AFS Öğrencisi Öğrenme Yolculuğu ve Müfredatında ifade edilen kültürlerarası eğitim deneyimini yaşamasına ve yeni bir kültüre uyum sağlamasına destek olurlar
 • Konuk ettikleri öğrencilerle kendi kültürlerini paylaşır ve yeni kültürler hakkında bilgi edinirler
Devamı
AFS Gönüllüleri öğrencileri Desteklemek adına nasıl hazırlanmaktadır?

Türkiye’deki AFS Gönüllüleri Derneği üyesi gönüllüler ve Türk Kültür Vakfı çalışanları, temel kültürlerarası öğrenme eğitimleri almaktadır. Bu eğitim ve çalışmalar dışında konusunda uzman eğitmenlerimiz özellikle program boyunca öğrencilerle çalışacak gönüllülerimize destek olmaktadır.