IMG_3291

Özyeğin Üniversitesi

Türk Kültür Vakfı olarak Kültür Üniversitesi’nde 2015-2017 yılları arasında ve Özyeğin Üniversitesi’nde 2016 yılından beri Kültürlerarası İletişim (101 ve 102) derslerinin uygulamasını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Dersler eğitim uzmanımız Ferhat Mahir Çakaloz tarafından verilmektedir.
Dersler boyunca uyguladığımız (deneyimsel öğrenme temelli) metodoloji ve (formal olmayan) yöntemler aracılığıyla öğrencileri birlikte çalışma, eleştirel düşünme, kültürler arası iletişim, küresel vatandaşlık, insan haklarına duyarlılık, aktivizm motivasyonu vb. beceri, tutum ve davranışlara doğru yönlendirmeye çalışıp gelişimlerine olanak ve/veya katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de kendilerini hem kendi gündelik hayatlarında hem de sorun edindikleri konular çerçevesinde aksiyon almaya cesaretlendirmeye ve bu süreçte ihtiyaçları olabilecek yeti ve araçlarla donatmaya çalışıyoruz. Temel kültürlerarası öğrenme kavram ve modelleriyle tanışıklıklarını ve yine temel kültürlerarası öğrenme beceri ve tutumlarını geliştirmelerini hedefliyoruz.
Süreç boyunca öğrencilerden kültürlerarası duyarlılık temelli küçük çaplı farkındalık projeleri üretmeleri beklenmektedir. Bugüne kadar öğrenciler tarafından üzerinde çalışılmış konuların bazıları şunlardır: Çevre bilinci, kadın-erkek eşitliği, futbol, sinema, üniversitede iyi niyet ve duyarlılık, feminizm, LGBTİ+, moda, spor, teknoloji, mimari, doğa, uzay, işletme, müzik…