AFS, küresel toplumdaki herkesin “bir arada yaşama” felsefesini öğrenmesini ve daha adil ve barışçıl bir dünya için pozitif bir etki yaratmak adına kültürlerarası anlayışın geliştirilmesini teşvik eder.
AFS eğitim programları kültürlerarası ve deneyimsel öğrenme temeline dayalıdır. AFS Kültürlerarası Programları’nın Türkiye’deki resmi yürütücü kurumu olan Türk Kültür Vakfı ise kültürlerarası ve deneyimsel öğrenme alanında ülkenin en köklü kurumları arasındadır. Eğitim programları gelecğein liderleri, küresel vatandaşlar ve fark yatan bireyler için 21.yy’da gerekli olan kültürlerarası yetkinliklerin gelişimi sağlar. Bu yetkinlikler küreselleşen dünyayla, farklı kültürlerle ve bu dünyada her geçen gün artarak birbiriyle bağlantılı hale gelen problemlerle karşılaşmak adına oldukça önemlidir.

Türk Kültür Vakfı ve AFS Eğitim Programları her yaştan bireye hitap eder;

 • Kültürün değerlerimiz ve kararlarımız üzerindeki etkilerini ilk elden öğrenin
 • Kendinizi başkalarının gözünde görme becerisini edinin
 • Varsayımlarınızı sorgulayın
 • Kalıpyargılar ve küresel konularla ilgili görüşlerinizi genişletin
 • Bakış açılarını etkin, uygun ve özgün olarak nasıl değiştirebileceğinizi anlayın
 • Dünyanın sorunlarına yenilikçi çözümler sunun
 • 21. yüzyılda ihtiyaç duyacağınız bilgi, becer ve anlayışları geliştirin

Kültürlerarası yetkinlik diğer 21. yüzyıl becerileriyle birlikte öne çıkmaktadır

Kültürlerarası yetkinliğe veya kültürel açıdan uyumlu olmak , bilim, sanat, kamu politikası veya başka türlü meslekler açısından oldukça önemlidir. İşletmeler, hükümetler, akademik dünya ve sivil toplum örgütlerinin hepsinin, uluslararası tecrübelere ve anlayışa sahip kişilere ve diğer kritik becerilere ihtiyacı vardır.

Üniversiteler, işverenler ve STK’lar  kendi topluluklarının ötesindeki dünyanın duygusal anlamda farkında olan ve giderek değişen zamanlarda diğer ülkelerden insanlarla ve kültürlerle rahatlıkla etkileşime girebilen öğrenciler, personel ve gönüllüler arıyor.

Bu nedenle AFS eğitim programları, kültürlerarası yetkinliğin ötesinde, 21. yüzyılın kilit eğitim amaçlarını da desteklemektedir. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Eleştirel Düşünme ve Sorun Çözümü
 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • İşbirliği
 • İletişim
 • Duygudaşlık
 • Esneklik
 • Takım Çalışması

Kültürlerarası öğrenme ve küresel vatandaşlık eğitimi, hem resmi öğrenme hem de pratik deneyim içeren, dönüştürücü ve hayat boyu sürdürülen araştırmalardır.

AFS Kültürlerarası Öğrenme Yolculukları

AFS üç farklı Kültürlerarası Öğrenme Yolculuğu geliştirmiştir. Bu eğitim programları AFS’nin uluslararası kabul görmüş eğitim ekibi tarafından öğretmenler, akademisyenler ve uygulayıcılardan gelen katkılarla geliştirilmiştir. Bunlar, en son araştırma yöntemleri ve 70 yıllık başarılı AFS değişimi, gönüllü, ev sahibi aile ve diğer kültürlerarası liderleri yetiştiren uluslararası programların deneyimi üzerine kuruludur.

Her yolculuk, AFS topluluğundaki her anahtar grup için tasarlanmış sağlam bir müfredat ile destekleniyor:

AFS Eğitim Programları:

1. Dönüştürücüdür

Değişim yolculuğu olarak öğrenme: Kültürlerarası zorluklar ve öğrenme anları, günlük yaşamlarımızın, sınıflarımızın ve kamusal alanlarımızın kaçınılmaz parçalarıdır. AFS deneyimleri dönüştürücü niteliktedir. Her yaştan insanı hem kültürel farklara ve hem de diğer farklılıklara etkili bir şekilde katılmak, yol göstermek ve işbirliği yapmak için  hazırlarlar.

2. Amaç odaklıdır

Amaç odaklı müfredat ve yöntemler:  Her programın müfredatı, dikkatle seçilmiş faaliyetler, kolaylaştırılmış konuşmalar ve her grup için geliştirilen bir dizi eğitim amaç ve hedefine doğrudan bağlı olan diğer alıştırmaları içerir. Eğitimli gönüllüler ve uzman çalışanlar, kültürlerarası yetkinliğe sahip, sorumlu küresel vatandaşlar ve pozitif sosyal değişim sağlayıcıları olabilmeleri için bireylerin gelişmelerine yardımcı olur.

3. Sürükleyici ve Yapılandırılmıştır

Yapısal öğrenimle desteklenen sürükleyici deneyimler:  Farklı ortamlarda çalışma, yaşama ve işbirliği yapma, tüm öğrenciler, aileler, gönüllüler ve çalışanlar için AFS deneyimini tanımlar. Bununla birlikte, bu derin deneyim ne kadar önemli ve etkileşimli olursa olsun, basitçe çeşitli insanlar etrafında olmak, bugün ihtiyaç duyulan pratik ve çok değerli kültürlerarası becerileri ve anlayışı geliştirmek için yeterli değildir. AFS öğrenme programları, kültürlerarası deneyimleri anlamlı kültürlerarası öğrenme fırsatlarına dönüştürmek için destek, teşvik ve beceri eğitimi sağlar.

4. Örgün Değildir

Yaygın eğitim ortamı: Yolculuklarımızın dersleri, tartışmaları ve etkinlikleri, bir sınıfın veya geleneksel akademik ortamın dışında gerçekleşir. Öğrenciler, ev sahibi aileler ve gönüllüler, belirlenen eğitimli gönüllüler ve çalışanların hazırladığı birebir oturumlar, grup eğitimleri ve oryantasyonlarla desteklenmektedir.

5. Deneyimsel ve Uygulamalıdır

Deneyimsel Öğrenme = pekiştirilmiş öğrenme: AFS deneysel öğrenmenin gücüne inanıyor. Katılımcıları gelişim sürecinin merkezine yerleştiririz, onları yol boyunca yönlendirir ve destekleriz. AFS’lilere, yeni deneyimlerini nasıl anlanlandırıp neyi nasıl öğrenebilecekleri, ve bu deneyimlerini yapısal bir şekilde yansıtmaları ve analiz etmeleri için nasıl araçlar kullanacakları öğretilmektedir. Bunun yanında, öğrendiklerini hayata nasıl uygulayacakları ve davranış değişimlerini sağlamaları teşvik edilmektedir. Öğrenme süreklidir.

6. Yaşam boyudur

Yaşam için öğrenme + yaşam boyu öğrenme: Her AFS Öğrenme Yolculuğu, tanımlanmış bir başlangıç noktası ve düzenli kilometre taşlarıyla, ancak gerçek bitiş tarihi olmayan bir ömür boyu yaşanacak bir deneyimdir. AFSliler organizasyonla ilk kez iletişim kurarak öğrenmeye başlarlar, daha sonra resmi programlarını veya eğitimlerini bitirdikten sonra dahi gelişmeye devam ederler. Birçok öğrenci, yeteneklerini derinleştirmek için ev sahibi aile, eğitmen veya diğer AFS programlarındaki katılımcılar için aktif gönüllü olmaya devam ediyor.

Kültürlerarası öğrenmenin etkisini ölçmek

Türk Kültür Vakfı ve AFS Uluslararası ortaklığıyla uygulanan programların etki ölçümleri sürmekte ve dönemsel olarak akademik veya yarı akademik yayınlar hazırlanmaktadır. Bu yayınlar websitemiz üzerinden kamuyla paylaşılmaktadır.

Öte yandan yapılan bir diğer ölçme değerlendirme faaliyeti ise her bir proje için hazırlanmakta olan Sosyal Etki Raporu’dur. Bu raporlar Türk Kültür Vakfı websitesinde yayınlanmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili görüşleriniz mi var? [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.