ÖZET

 • AFS, gönderdiğiniz kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (KOTB) toplar ve kullanır;
 • AFS, bu KOTB’yi AFS hizmetlerini (yüz yüze ve çevrimiçi eğitim programları dahil olmak üzere) sunmak, bu hizmetlerle ilgili pazarlama ve iletişim maksatları için ve araştırma yapmak için toplar ve kullanır;
 • AFS, hizmetlerini sunmak amacıyla, bu KOTB’yi AFS kuruluşlarına ve kendi ülkenizde ve diğer ülkelerde AFS hizmetlerinin sunulması sürecinde yer alan diğer taraflara aktarabilir;
 • AFS diğer ülkelerde güvenli bir şekilde tutmak üzere bu KOTB’yi uluslararası sınırların ötesine aktarmaktadır. Bu yerler halihazırda ABD ve Singapur’da bulunmaktadır;
 • İstediğiniz zaman size ait KOTB’ye erişme ve bunlara güncelleme hakkına sahipsiniz;
 • Bazı durumlarda size ait KOTB’nin silinmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır;
 • AFS, amacıyla AFS web sitelerini kullanmanızı kolaylaştırmak amacıyla bu web sitelerini kullanırken sizden bilgi almak için (üçüncü taraf) çerezleri ve diğer benzeri teknikleri kullanabilir;
 • Reşit değilseniz ve KOTB sağlamanız için ebeveyninizin/yasal vasinizin onayı gerekiyorsa, ebeveyninizin/yasal vasinizin iznini isteyiniz.

KOTB, diğer şeylerin yanı sıra adınız, ev ve e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, (cep) telefon numaranız, gittiğiniz okullar ve üniversite, aldığınız en yüksek not/kalifikasyon, mezuniyet yılı, eğitim alanı, sosyal medya linkleri, size ait bir resim, fotoğraf veya video, spesifik AFS programı bilgileri (tür, yıl vb.), seyahat detayları, kişisel bir beyan, özgeçmişiniz, belirli tıbbi geçmişiniz ve tıbbi açıklamalarınızın yanı sıra başvurduğunuz program veya almak istediğiniz hizmet doğrultusunda değişebilecek belirli sorulara verilen yanıtları içerir.

Bunun, okuyucunun bu Gizlilik Politikasının içeriğini hızlı bir şekilde anlamasını sağlayan tüm Gizlilik Politikasının bir özeti olduğunu unutmayınız. Bu özet, Gizlilik Politikasının yerini almaz.

HEDEFLER VE AMAÇ

AFS Intercultural Programs, Inc. (bu şartlar aşağıda tanımlandığı üzere sahip olduğu AFS Ağ Kuruluşları ile birlikte burada müştereken “AFS” olarak anılacaktır) gizliliğinizi ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi koruma kararlılığına sahiptir. AFS, bize emanet ettiğiniz bilgileri sorumlu bir şekilde kullanarak ayrıntılı, verimli ve üretken bir çevrimiçi deneyim oluşturmak için çok çalışmaktadır. AFS, gizliliğinize saygı duymayı ve dünya çapında geçerli veri koruma ve gizlilik yasalarının ilkelerine bağlı kalmayı taahhüt etmektedir.

Topladığımız bilgilerin, bunları nasıl kullandığımızın, bu bilgilerin kullanımının web sitelerimizdeki deneyiminize nasıl fayda sağlayabileceğinin ve bizimle ilişkiniz sırasında kiminle ve hangi amaçlarla bu bilgileri paylaşabileceğimizin ve bu bilgileri kullanımımız hakkında yapabileceğiniz seçimlerin bir açıklaması olarak bu Gizlilik Politikasını sunmuş bulunmaktayız. Ayrıca, bilgilerin güvenliğini sağlamak için aldığımız önlemleri ve gizlilik uygulamalarımız hakkında bizimle nasıl iletişime geçebileceğinizi de açıklıyoruz. Gizlilik uygulamalarımız, yerel uygulamaları ve yasal gereklilikleri yansıtmak üzere faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında farklılık gösterebilir. Her AFS Ağ Kuruluşu bu belgeye ek olarak bölgesel Gizlilik Politikasını da ekleyebilir. Bilinçli kararlar vermenize yardımcı olmak istiyoruz, bu nedenle lütfen aşağıdaki bölümleri dikkatle okuyunuz.

 • AFS ÇEVRİMİÇİ
 • TOPLADIĞIMIZ BİLGİ TÜRLERİ
 • TOPLAMA, İŞLEME VE İFŞANIN AMACI
 • İZİN
 • ULUSLARARASI SINIRLARIN ÖTESİNE VERİ AKTARIMLARI
 • KİŞİSEL OLARAK TANIMLANABİLİR BİLGİLERİNİZE ERİŞİM VE VERİ SAHİBİNİN DİĞER HAKLARI
 • GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
 • ÇEVRİMİÇİ TEKNOLOJİLER ve ÇEREZ POLİTİKASI
 • ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE AĞ WEB SİTELERİ
 • REŞİT OLMAYANLAR VE 13 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR
 • BİZİMLE İLETİŞİM KURUN
 • GİZLİLİK POLİTİKASI GÜNCELLEMELERİ

 

 

AFS ÇEVRİMİÇİ

AFS Intercultural Programs, doğrudan veya Ağ Kuruluşları (AFS-USA Inc. gibi),  veya belirli üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla birçok web sitesini işletmekte ve birçok program, kurs ve aktivite sunmaktadır. AFS Web Siteleri arasında aşağıdaki etki alanlarında bulunan web siteleri bulunmaktadır ancak bunlarla sınırlı değildir:

 

Bu web sitelerinden herhangi biri, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, aradığınız bilgileri ve hizmetleri size sunmak veya deneyiminizi geliştirmek için kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler isteyebilir ve/veya toplayabilir. Mesela online veya yüzyüze bir AFS programına başvurmak veya hakkında bilgi almak istediğinizde.  Web sitelerimizden bazıları (veya belirli bir web sitesinde bulunan belirli alanlar) kamuya açıkken, bazı web siteleri veya bunlarda yer alan belirli alanlar yalnızca AFS’nin dünya çapındaki değişim organizasyonları ağının bir parçası olan organizasyonlara (ve bunların yetkili temsilcilerine) veya kültürlerarası değişim programlarını uygulamak ve bireylere çevrimiçi ve gerçek dünya hizmetleri sağlamak üzere AFS ile yakın bir şekilde çalışan özel olarak belirlenmiş ve yetkilendirilmiş üçüncü taraflara yöneliktir. Benzer şekilde, bazı web siteleri (veya belirli bir web sitesindeki belirli alanlar) yalnızca kayıtlı kullanıcılar (AFS tarafından sunulan hizmet ve programların potansiyel, mevcut veya eski katılımcıları olan kişiler (“Katılımcılar”)) içindir .

Ağ Kuruluşlarının, AFS Intercultural Programs, Inc. tarafından belirlenen lisanslar, standart politikalar ve prosedürler kapsamında, Katılımcıların isteklerini yerine getirmek ve AFS değişimi ve çevrimiçi kültürlerarası program ve hizmetlerini sağlamak için dünya genelindeki çeşitli yerlerde bulunan Katılımcıların eşleştirilmesi de dahil olmak üzere dünya çapında AFS kültürlerarası programlarını ve faaliyetlerini hayata geçiren uluslararası AFS kuruluşları ağının üyesi olan ayrı tüzel kişilikler olduklarına dikkat edilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE AĞ WEB SİTELERİ

 

TOPLADIĞIMIZ BİLGİ TÜRLERİ

AFS, Katılımcılarımızın ve diğer kullanıcıların ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını karşılamaya çalışan bir deneyim (çevrimiçi ve çevrimdışı) sağlayabilmek için Katılımcılar da dahil olmak üzere web sitelerimizin ziyaretçilerinden ve kullanıcılarından, aktivitelerimizin katılımcılarından ve AFS hizmetlerini sunmak için AFS ile çalışan üçüncü taraflardan bilgi toplamaktadır. Bilgiler aşağıda belirtilen faaliyetler kapsamında toplanabilirler: (i) AFS program hizmetlerinin sağlanması, (ii) bilgi taleplerinin yerine getirilmesi, (iii) hizmet talep edilmesi veya sunulması, (iv) AFS programına veya Etkinliklerine katılım için başvuru veya kayıt yapılması, (v) bir başvurunun veya program fırsatının sunulması, (vi) bizden gelen iletişimlere yanıt verilmesi (örneğin anketler, ek bilgi veya inceleme talepleri veya başvuru veya kayıt onayları), (vii) kişisel tercihlerinize uyum sağlama, (viii) haber bültenlerine abone olmak veya promosyonlara, ödüllereveya burslara katılmak gibi hizmet taleplerini yerine getirme, (ix) ilgi alanlarınızı anlamamıza ve size daha iyi hizmet vermemize yardımcı olması için belirli sosyal ağlardan ve diğer web sitelerinden elde edilen bilgileri toplamak da dahil olmak üzere üçüncü taraf kaynaklarla çalışılması, (x) irtibat bilgileriniz de dahil olmak üzere bilgilerinizin güncellenmesi (xi) sizi AFS faaliyetleri hakkında bilgilendirmek ve bunlara katılımınızı devam ettirmek veya (xii) bağış toplama kampanyaları yürütmek.

İstediğimiz ve/veya topladığımız kişisel olarak tanımlanabilir bilgi türleri (bazen “KOTB” olarak anılır), web sitelerimize erişim ve katılım düzeyinize (ve bir AFS kültürlerarası değişim programına veya etkinliğine başvurmak veya katılmak ya da AFS online programlarına ve diğer kurs ve etkinliklerine başvurmak gibi talep ettiğiniz hizmet, bilgi ve katılım türlerine) bağlı bulunmaktadır. Bu bilgiler başvuracağınız program tipine göre değişmektedir ve ilgili başvuru sürecinde belirtilecektir.

Yüz yüze değişim programlarımız kapsamında, ev sahibi aile ve okul bulmak, seyahat sağlık sigortası sunmak gibi süreçleri yürütebilmek için çok detaylı bilgilere ihtiyaç duymaktayız. Bu durumda istenen bilgiler, adınız, şifreniz, ev adresiniz, iş adresiniz ve e-posta adresiniz, telefon numaranız, cep telefonu numaranız, coğrafi konum bilgileriniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, devam ettiğiniz okullar ve üniversite, alınan en yüksek not/ kalifikasyon, mezuniyet yılı, eğitim alanı, Facebook, Twitter, Instagram ve/veya LinkedIn gibi sosyal medya linkleri, bir resim, fotoğraf veya videonuz, vatandaşlığınız, pasaport bilgileriniz, vize durumunuz, sigorta durumunuz, belirli AFS programı bilgiler (tür, yıl vb.), seyahat detayları, kişisel beyanınız, özgeçmişiniz, konuştuğunuz diller, mevcut mesleğiniz ve diğer ilgili becerileriniz, belirli tıbbi geçmişiniz ve tıbbi açıklamalarınız, diyet kısıtlamaları, test sonuçları, değerlendirmeler, puanlar, kat edilen ilerleme gibi belirli kullanım verileri, belirli soruların yanıtları ve boş zaman etkinlikleri gibi yaşam tarzı bilgileri ve özel istekleri yerine getirmek için gerekli diğer bilgileri (örneğin bir AFS kültürlerarası değişim programı veya etkinliği ile bağlantılı özel konaklama veya değerlendirme) kapsamaktadır.

Çevrimiçi programlarımıza başvurmak ve katılmak için ise, adınız, ev adresiniz ve e-posta adresiniz, telefon numaranız, coğrafi konum bilgileriniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, devam ettiğiniz okullar ve üniversite, alınan en yüksek not/ kalifikasyon, mezuniyet yılı, eğitim alanı, Facebook, Twitter, Instagram ve/veya LinkedIn gibi sosyal medya linkleri, bir resim, fotoğraf veya videonuz, vatandaşlığınız, pasaport bilgileriniz, kişisel beyanınız, özgeçmişiniz, konuştuğunuz diller, mevcut mesleğiniz ve diğer ilgili becerilerinize dair bilgileri talep edebiliriz.

AFS ayrıca, web sitelerimizi kullanımınız, iletişim tercihleriniz, hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin toplu veriler ve soru ve anketlere verilen anonim yanıtlar gibi sizinle ilgili kişisel olmayan diğer bilgileri de toplayabilir.

Bilgilerinizi daha iyi korumak için, bir AFS web sitesinde işlem gerçekleştirme sürecinin bir parçası olarak özellikle talep etmedikçe, elektronik iletişimlerinize herhangi bir kredi kartı bilgisi eklemeyiniz.

 

TOPLAMA, İŞLEME VE İFŞANIN AMACI

Toplama ve Kullanım

AFS, web sitelerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanırken ziyaretçiler tarafından sağlanan veya ziyaretçilerden toplanan KOTB’nin toplanması ve kullanımı hakkında size bilgi sağlamayı taahhüt etmektedir. İhtiyacımız olmadıkça veya kullanmayı düşünmedikçe sizden bilgi istememe uygulamasına sahibiz. Kişisel Bilgilerinizi istemeye ve toplamaya yönelik başlıca amaçlardan bazıları şunlardır:

 • bir bilgi istemini ele almak veya bir başvuruyu işleme koymak (örneğin Katılımcılar bir başvuruyu doldururken, bir bilgi talebini yerine getirirken veya bir hizmet talebini tamamlarken), program plasmanlarını (örneğin ev sahibi ailelerin ve okulların seçilmesi) gerçekleştirmek gibi hizmetlerimizi (çevrimiçi ve gerçek dünyada) sağlamak, bir Katılımcının bir programa katılımını kolaylaştırmak ve yönetmek, bursları ve seyahat sağlık sigortasını yönetmek ve bu amaçla Ağ Organizasyonları, sponsorlar ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak
 • AFS ve diğer güvenilir üçüncü şahıslar tarafından sunulan hizmetlerle ilgili olarak size yönelik gerçekleştirilecek pazarlama ve iletişim çalışmaları
 • bağış toplama kampanyaları yürütmek
 • ihtiyaçlarınıza yönelik daha iyi hizmet etmek, web sitelerimizin etkinliğini, deneyimlerinizi, çeşitli iletişim türlerimizi, kampanyalarımızı ve/veya promosyon faaliyetlerimizi geliştirmek üzere anketler, soru formları ve incelemeler yoluyla araştırma yapmak
 • AFS faaliyetleri (kampanyalar, konferanslar, yayınlar, ev sahibi ailelerin ve gönüllülerin kaydedilmesi, yeni programlar ve hizmetler gibi) hakkında sizi bilgilendirmeye ve bunlara katılımınızı sağlamaya yönelik mezun katılımı ve diğer sosyal yardım faaliyetleri.

 

Hizmetlerimizi ve sosyal yardım faaliyetlerimizi sunmak için makul ölçüde gerekli olan süreler boyunca KOTB’nizi saklamaktayız. Sizlere Tanıtım Mesajı göndermek için mutlaka izninizi sormaktayız. E-postalarımızı, haber bültenlerimizi ve AFS anketlerimizi ve incelemelerimizi istediğiniz zaman bu iletişimlerde bulunan bağlantıya tıklayarak veya çıkmak için doğrudan bizimle iletişime geçerek devre dışı bırakabilirsiniz. Size her zaman KOTB’nizi vermeme veya bizden hangi bildirimleri almak istediğinize karar verme seçeneği sunulacaktır. Ancak, bunu yapmak bazı işlemlerin etkilenmesine neden olabilir. Örneğin, isim gibi gerekli bilgilerin verilmemesi, bir başvurunun işleme alınmasını engelleyecektir.

İşleme ve İfşa

Çoğu durumda, sunduğunuz bilgiler yerel veya küresel bir AFS veritabanına eklenir. Bilgilerinizin işlenmesi sırasında, bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için Kişisel Bilgilerinizi AFS’nin Ağ Organizasyonlarına veya Amerika Birleşik Devletleri’nde ve dünya genelinde bulunan diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına aktarmanız gerekebilir.  Genel bir uygulama olarak, AFS, AFS hizmetlerini sağlamak için tarafınızca veya AFS tarafından başlatılan hizmetleri ve talepleri yerine getirmek için bilmesi gereken ilgili Ağ Organizasyonları ve hizmet sağlayıcıları (AFS’nin kendi programlarının sunumu için işbirliği yaptığı üçüncü taraf kuruluşlar dahil) haricinde bağlı olmayan üçüncü taraflara Kişisel Bilgilerinizi satmaz, kiralamaz veya fiziksel tasarrufunu bırakmaz. Örnek olarak, bir AFS programına yapılacak aile ve okul yerleştirmesiyle bağlantılı olarak bu bilgilere ihtiyacı olan, ilgili Ağ Organizasyonlarına (bir AFS web sitesi aracılığıyla) erişim imkanı sunabilir veya KOTB’yi aktarabiliriz. Bu üçüncü tarafların söz konusu bilgileri yalnızca AFS ile ilgili programları işletmek veya diğer AFS hizmetlerini sunmak için kendileriyle çalışan diğer kuruluşlar veya bireylerle paylaşmasını sağlamaya yardımcı olmak için çok çalışıyoruz. AFS ile ilgili hizmetleri alırken, kişisel bilgilerinizi doğrudan bir Ağ Kuruluşuna veya üçüncü taraf kuruluşa (Çevrimiçi programlarımızı yürüttüğümüz platformlar gibi) göndermeniz söz konusu olabilir; bu durumda, kişisel bilgilerinizi göndermeden önce onların sizden okumanızı talep edeceği gizlilik politikalarını da okumalı ve kabul etmelisiniz.

Yüz yüze program katılımcıları açısından, AFS ayrıca program uygulamasının bir parçası olarak paylaşılan veya programa katılım sürecinde oluşturulan tıbbi kayıtlara aşağıda belirtilen amaçlarla erişecek ve bu kayıtları kullanacaktır:

a) Program hizmetlerinin bir parçası olarak satın alınan seyahat sağlık sigortasını yönetmek. AFS, sigortacı ve tıbbi plan hizmetlerinin sağlanmasına dahil olan diğer taraflar; tıbbi verileri, planı yönetmek ve tıbbi talepleri işleme koymak amacıyla gerekli olduğu ölçüde kullanacaktır.

b) Bir program katılımcısının programa uygun olup olmadığını ve uygun kalıp kalmayacağını değerlendirmek. Bu; AFS’nin başvuru anında mevcut olan veya programa katılım sürecinde ortaya çıkan bir tıbbi durumun, değişim programını ev sahibi ülkede güvenli bir şekilde başlatmak ve devam ettirmek için uygun olup olmadığını veya ilgili tıbbi sorunları düzgün bir şekilde ele almak amacıyla katılımcıyı ebeveynlerinin/yasal vasilerinin bakımına döndürmek için katılımcının ülkesine geri gönderilmesinin gerekip gerekmediğini belirlemesi açısından gereklidir. Tıbbi kayıtlara yalnızca ev sahipliği yapan ve gönderen kuruluşların personelince, bilmesi gereken temelinde erişilecektir.

 

Ayrıca, AFS’nin bilgilerinizi başka kurum ve servis sağlayacılarına ifşa edebileceği diğer durumlar arasında aşağıda belirtilenler bulunmaktadır:

 • Bunun için izninizi aldığımızda
 • size arzu ettiğiniz hizmetleri sunmak için bilgilerinizin paylaşılmasının veya ifşa edilmesinin gerekli olduğu durumlarda (örneğin bir gönüllü veya program fırsatı, bir çekiliş veya promosyon)
 • AFS adına iş faaliyetlerinde bulunan şirketler veya hizmet sağlayıcılar bu bilgilere ihtiyaç duyduğunda (örneğin kredi kartı işleme, müşteri destek hizmetleri, pazar araştırması yönetimi veya veri tabanı yönetim hizmetleri)
 • AFS’nin başka bir şirketle birleşmesi veya başka bir şirket tarafından satın alınması durumunda
 • geçerli yasa, mahkeme emri veya mahkeme celbi uyarınca yasal veya mevzuatsal gerekliliklere veya yükümlülüklere uyulması
 • bir bireyin yaşamını, sağlığını veya mülkünü korumak gibi acil durumlarda

 

Bilgilerin yukarıda belirtildiği gibi paylaşılması durumunda, bilgi alıcılarını ve sağlanan bilgilerin kapsamını yalnızca belirli bir işlevin yerine getirilmesi için gerekli olan miktarla sınırlamaya çalışırız. Yasal süreçler tarafından aksi gerekli kılınmadığı sürece, üçüncü tarafların size ait KOTB’yi korumalarını ve geçerli gizlilik yasalarına ve düzenlemelerine uymalarını gerekli kılmaktayız.

Bazen, çevrimiçi sunduğumuz hizmetleri sürdürmek, sitelerimizin tasarımını ve içeriğini iyileştirmek, deneyiminizi kişiselleştirmemize, eğilimleri analiz etmemize, geniş demografik bilgiler toplamamıza, araştırmalar yürütmemize ve yönetmemize siteleri ve pazarlama ve markalaşma çabalarımızı güçlendirmemize olanak sağlamak için topladığımız kişisel olarak tanımlanamayan bilgileri kullanır ve paylaşırız.

 

İZİN

Bu Gizlilik Politikası koşulları gereğince AFS’nin Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilerinizi (KOTB) işlemesi için izninizin alınmasının yasal dayanak olduğu durumda, belirli web sitelerini veya web sitelerimizin belirli bölümlerini kullanma veya bunlara erişim sağlama imkanı kazanmanızdan önce; örneğin, ayrı bir anlaşma imzalamanızı, çevrimiçi bir sayfada “kabul et” seçeneğine tıklamanızı veya bu Gizlilik Politikasını kabul etmenizi talep ederek ya da daha başka bir teyit edici eylemde bulunmak suretiyle, AFS’nin verilerinizi işlemesine ilişkin izin ve kabulünüzü teyit etmenizi ayrıca isteyeceğiz.  Ayrıca, sizi bilgilendirme taahhüdümüzün bir parçası olarak; sizi, AFS hizmetleri veya yaklaşan AFS fırsatları, etkinlikleri, iyileştirmeleri, kampanyaları veya ilgi alanınıza girebilecek diğer yararlı bilgiler hakkında aydınlatmak amacıyla iletişim bilgilerinizi kullanmak için izninizi isteyebiliriz. AFS’ye hizmet sağlayan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarından, bu tür üçüncü şahısların gizlilik politikalarına ve izin gereksinimlerine tabi olacak iletişimler alabilirsiniz. E-postalarımızda veya diğer iletişimlerimizde yer alan talimatları izleyerek ya da doğrudan AFS ile iletişime geçerek AFS pazarlama iletişimlerinden her zaman çıkabilirsiniz.

Reşit değilseniz ve ebeveyninizin/yasal vasinizin onayı gerekiyorsa, KOTB’nizi bizimle paylaşmadan önce ebeveynlerinizden/yasal vasilerinizden izin isteyiniz. Bu durumda AFS, izin verdiklerini teyit etmek için ebeveynlerinizle veya yasal vasilerinizle de (örneğin e-posta yoluyla) iletişime geçebilir.

Ayrıca AFS, talep ettiğiniz belirli işlemleri ve hizmetleri yerine getirmek için gerekli olması hali gibi yasal zeminde KOTB’nizi izin almadan da işleyebilir.

 

ULUSLARARASI SINIRLARIN ÖTESİNE VERİ AKTARIMLARI

Küresel bir kuruluş olarak, nerede olursanız olun hizmetlerimizi size sunmaya çalışıyoruz. Bu amaca ulaşmak için ABD ve Singapur’da veri merkezleri bulunan Amazon Web Services tarafından sunulan Cloud Hizmetlerini kullanmaktayız. Bu veritabanlarının kısıtlı erişim imkanına sahiptir ve yalnızca AFS çalışanları, danışmanları, hizmet sağlayıcıları ve bilgileri yalnızca AFS faaliyetleri ve AFS program operasyonlarının yönetimi için kullanacak olan gönüllüler tarafından bunlara erişim yapılabilir. İşimizin ve operasyonlarımızın doğası, KOTB da dahil olmak üzere bilgilerinizi işlememizi ve kendi ülkeniz dışındaki ülkelerde bulunabilecek Ağ Organizasyonlarına, üçüncü taraf kuruluşlara ve veri merkezlerine veya hizmet sağlayıcılara aktarmamızı gerektirmektedir. Hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri, sizi bir AFS programına yerleştirebilecek bir Ağ Organizasyonunun ülkesi de dahil olmak üzere, bilgilerin ilk toplandığı ülke dışındaki ülkelerde işleyebilir ve bunlara aktarabiliriz ve bu hizmetleri veya bilgileri talep etme sürecinde KOTB’nizi AFS’ye göndermek suretiyle bu aktarım ve işleme faaliyetlerine izin vermektesiniz. Bu çeşitli ülkelerin veri koruma yasaları ve diğer yasaları kendi ülkenizdekiler kadar kapsamlı olmayabilecek olsa bile, AFS bu Gizlilik Politikasına ve geçerli yasalara uygun olarak Kişisel Bilgilerinizi korumak için uygun adımları atacaktır.

KİŞİSEL OLARAK TANIMLANABİLİR BİLGİLERİNİZE ERİŞİM VE VERİ SAHİBİNİN DİĞER HAKLARI

Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve diğer ülkelerin gizlilik yasaları, veri sahiplerine belirli haklar sağlamaktadır.

Kişisel Bilgilerinizi işlediğimizi onaylamak veya sizinle ilgili sahip olabileceğimiz Kişisel Bilgilere erişimde bulunmak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Ayrıca, KOTB’nize veya aşağıdakilerle ilgili bilgilere erişim talebinde bulunabilirsiniz: işlemenin amacı; ilgili veri kategorileri; AFS dışındaki başka kimlerin verileri AFS’den almış olabileceği; bilgi kaynağının ne olduğu (doğrudan AFS’ye vermediyseniz); ve bu bilgilerin ne süreyle saklanacağı. Yanlış olması durumunda AFS tarafından tutulan KOTB’nizi düzeltme hakkınız bulunmaktadır. AFS’nin belirli istisnalara tabi olarak bu verileri silmesini veya işlemeyi durdurmasını talep edebilirsiniz. Ayrıca, AFS’nin verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla kullanmayı bırakmasını da talep edebilirsiniz. Birçok ülkede, AFS’nin kişisel verilerinizi nasıl işlediğine ilişkin endişeleriniz varsa, ilgili veri koruma makamına şikayette bulunma hakkınız vardır.

Kişisel Bilgilerinizin doğru ve güncel olduğundan emin olmak için, bilgilerinizi düzenli olarak gözden geçirmenizi ve güncellemenizi öneririz. Bilgilerinizi online olarak veya bizimle iletişime geçerek inceleyebilir ve güncelleyebilirsiniz. Ayrıca bilgilerinizi güncellemek üzere sizinle iletişime geçebiliriz. Kişisel Bilgilerinizin izinsiz ifşa edilmesini önlemek amacıyla, kimlik kanıtı (veya diğer kimlik doğrulama materyalleri) sunmanızın istenebileceğini not ediniz. Telefonla KOTB’ye erişim sağlanamaz. Bilgilerinizi inceledikten sonra bir profili veya uygulamayı devre dışı bırakmak veya silmek ya da Kişisel Bilgilerinizi güncellemek isterseniz, gereksiz gecikme olmaksızın bunu yapmaya çalışacağız. Silinmesini talep ettiğiniz bilgiler zaman zaman yasal saklama süresi zarfında belirli dosyalarda tutulacaktır. Ayrıca, bazı bilgi türleri teknik kısıtlamalar veya finansal veya yasal gereklilikler nedeniyle “yedekleme” sistemlerinde veya günlük dosyalarında daha uzun bir süreyle veya süresiz olarak saklanabilir. Bu nedenle, isteğinize yanıt olarak tüm Kişisel Bilgilerinizin veritabanlarımızdan derhal kaldırılmasını her zaman beklememelisiniz.

Gizlilik uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya bir talep göndermek istiyorsanız bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AFS, bilgi güvenliğinin öneminin farkındadır ve teknik, fiziksel ve lojistik güvenlik kurallarımızı ve prosedürlerimizi sürekli olarak gözden geçirmekte ve geliştirmektedir. AFS’ye ait tüm web siteleri ve sunucular, size ait KOTB unsurlarını kontrolümüz altındayken kazara ortaya çıkabilecek kayıplara, kötüye kullanımlara, yasa dışı veya yetkisiz erişimlere, ifşalara veya değiştirilmeye karşı korumaya yardımcı olacak güvenlik önlemlerine sahiptir. Internette veya Internet dışında “garantili güvenlik” bulunmamakla birlikte, Digicert Inc. tarafından verilen bir sertifikaya bağlı olarak parola kontrolleri ve 256-bit’e kadar şifreleme (veya endüstri standartlarına istinaden daha karmaşık şifreleme) kullanımı da dahil olmak üzere uygun idari, prosedürel ve teknik önlemleri alarak bilgilerinizi koruyoruz. Bu, verilerinizin aktarım sırasında ele geçirilmesine ve bilgisayar korsanlığına karşı korunmasına yardımcı olmak için kullanılan bir şifreleme yöntemi olan Secure Sockets Layer (SSL) yönteminin kullanımına izin vermektedir. Güvenlik duvarları, izinsiz giriş tespit sistemi ve sürekli güncellenen virüsten koruma yazılımı kullanmakta ve düzensizlikleri sürekli izlemekteyiz. Cloud sunucular, kayıt, izleme, tehdit tespit ve analitik hizmetlerini kimlik ve erişim kontrolü ile güvenli bir şekilde korunmaktadır. BT personeli, veritabanlarında depolanan verilere doğrudan erişimi önlemek için mümkün olduğunda şifreleme kullanmaktadır. Sistemlerde saklanan verilere yapılacak erişimler, benzersiz kullanıcı adı ve şifre ile kimlik doğrulamaya tabidir. Kullanıcıların yalnızca sorumlu oldukları alana ait bilgilere erişmelerine izin verilmektedir. Örneğin belirli verilere erişimi olan belirli kullanıcıların uygun gizlilik yükümlülüklerine bağlı olmalarını sağlamak için ilk oturum açmada ve ardından yıllık olarak kabul edilecek tıklama izinleri gibi çevrimiçi gizlilik anlaşmaları yürürlüktedir.

ÇEVRİMİÇİ TEKNOLOJİLER VE ÇEREZ POLİTİKASI

Lütfen Çevrimiçi Teknolojiler ve Çerez Politikası’na ulaşmak için tıklayın.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE AĞ WEB SİTELERİ

AFS, ihtiyaçlarınızı önceden tahmin etmek için size kolaylık ve bilgi sağlamak amacıyla AFS dışı web sitelerine yönelik linkler sunabilecektir. AFS, reklam iddiaları veya pazarlama uygulamaları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bağımsız bir web sitesi tarafından sunulan veya ilgili web sitesinde bulunan hiçbir içerikten sorumlu veya yükümlü değildir.

AFS’nin sahip olduğu ve işlettiği web sitelerinde size ait bilgileri koruyacağını, ancak bağımsız üçüncü şahısların sahip olduğu veya kontrol ettiği web siteleri de dahil olmak üzere üçüncü şahıs web sitelerinin gizlilik politikalarını kontrol edemeyeceğimizi ve bunlardan sorumlu olmayacağımızı unutmayınız. Web sitelerimizde bulunan linkler aracılığıyla erişilen üçüncü taraf web sitelerinin ayrı gizlilik ve veri toplama uygulamaları ve güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Üçüncü şahısların web sitelerinde hayata geçirdikleri uygulamalar, politikalar ve güvenlik önlemleri konusunda hiçbir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz yoktur. Herhangi bir Kişisel Bilgiyi ifşa etmeden önce bunların gizlilik uygulamaları, politikaları ve güvenlik önlemleri hakkında sorular sormak için bu taraflarla iletişime geçmenizi öneririz. Bu web sitelerinin bilgileri nasıl topladığını, kullandığını ve sakladığını anlamak için bağlantılı web sitelerinin gizlilik bildirimlerini ve politikalarını incelemenizi öneririz.

Ağ Organizasyonları, ilgili ulusal AFS web sitelerinde sunulan veya bu web sitelerinde bulunan içerikten doğrudan sorumludur (örneğin ABD’de AFS-USA Inc., afsusa.org web sitesinin içeriğinden sorumludur). Bu Gizlilik Politikası, tüm AFS siteleriyle bağlantılı olarak size ait bilgileri nasıl topladığımız, kullandığımız, paylaştığımız ve sakladığımız konusunda sizi bilgilendirirken, gizlilik uygulamaları, yerel uygulamaları ve yasal gereklilikleri yansıtmak için AFS’nin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında farklılık gösterebilir. Buna istinaden, Ağ Organizasyonlarının ulusal web siteleri, kendileri için geçerli olan ek gizlilik politikalarını görüntüleyebilirler. Ağ Organizasyonlarının web sitelerine erişimde bulunurken, bu sitelerin ek gizlilik bildirimlerini ve politikalarını dikkatlice inceleyiniz ve herhangi bir sorunuz varsa doğrudan bu Ağ Organizasyonlarıyla iletişime geçiniz.

REŞİT OLMAYANLAR VE 13 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR

AFS, 13 yaşın altındaki çocuklardan doğrudan KOTB elde etmeye çalışmamakta veya almayı arzu etmemektedir; ve web sitelerimize erişimde bulunan kullanan kişilerin yaşını her zaman belirleme imkanına sahip değiliz. Yanlışlıkla bu bilgileri aldığımızı tespit etmemiz durumunda bu bilgileri derhal sileceğiz. Ayrıca, reşit olmayan bir kişinin (yürürlükteki yasalarca tanımlandığı şekliyle), gerektiğinde ebeveyninden veya vasisinden izin almaksızın bize verilerini sağladığını tespit edersek, bu kişinin ebeveynleri/vasisi bu bilgilerin sağlanmasını onaylamadıkça bu bilgileri kaldıracağız.

BİZE ULAŞIN

Bu politika veya gizlilik uygulamalarımız hakkında sorularınız varsa veya bir talepte bulunmak istiyorsanız, bizimle aşağıdaki şekilde iletişime geçebilirsiniz:

[email protected] adresine elektronik posta atarak veya aşağıdaki adrese yazarak:
5 Hanover Sq, Suite 200, 10004 New York, NY, USA
Attention: AFS Legal Department

Ayrıca AFS Intercultural Programs, Inc. veri koruma görevlisine Tel: +1.212.209.0922 | E-mail: [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

AFS Ağ Organizasyonları tarafından işletilen ülkeye özel sitelerle (örneğin ABD için afsusa.org) ilgili talepler için bu sitede bulunan ülkeye özel iletişim bilgilerine bakınız.

GİZLİLİK POLİTİKASI GÜNCELLEMELERİ

AFS, mevzuat ortamındaki değişikliklere ve iş ihtiyaçlarına ayak uydurmak veya ziyaretçilerimizin, Katılımcıların, Ağ Organizasyonlarının, Bağlı Kuruluşların, stratejik ortakların ve hizmet sağlayıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirebilir. Güncellenmiş sürümler web sitelerimizde yayınlanacaktır ve Gizlilik Politikasının en son ne zaman güncellendiğinden her zaman haberdar olmanız için bunlara tarih damgası atılacaktır.