Türk Kültür Vakfı olarak Özyeğin Üniversitesi’nde, Uluslararası İşletme ve Ticaret Bölümü’nde, Kültürlerarası İletişim (101 ve 102) derslerini vermekteyiz. 2020-2021 öğretim yılında dersleri, gönüllümüz Emre Keskin vermektedir.
Dersler deneyimsel öğrenme metodolojisini temel alarak ve formal olmayan teknikler kullanılarak gerçekleşmektedir. Süreç boyunca öğrencilerden kültürlerarası duyarlılık temelli küçük çaplı farkındalık projeleri üretmeleri beklenmektedir.
Dersler boyunca uygulanan (deneyimsel öğrenme temelli) metodoloji ve (formal olmayan) yöntemler aracılığıyla öğrencileri birlikte çalışma, eleştirel düşünme, kültürlerarası iletişim, küresel vatandaşlık, insan haklarına duyarlılık, aktivizm motivasyonu gibi beceri, tutum ve davranışlara doğru yönlendirmeye çalışıp gelişimlerine olanak ve/veya katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunları yaparken de kendilerini hem kendi gündelik hayatlarında hem de sorun edindikleri konular çerçevesinde aksiyon almaya cesaretlendirmek ve bu süreçte ihtiyaçları olabilecek yeti ve araçlarla donatmak hedeflenmektedir. Temel kültürlerarası öğrenme kavram ve modelleriyle tanışıklıklarını ve yine temel kültürlerarası öğrenme beceri ve tutumlarını geliştirmeleri yönünde çalışılmaktadır. Bugüne kadar öğrenciler tarafından üzerinde çalışılmış konuların bazıları şunlardır: Çevre bilinci, kadın-erkek eşitliği, futbol, sinema, üniversitede iyi niyet ve duyarlılık, feminizm, LGBTİ+, moda, spor, teknoloji, mimari, doğa, uzay, işletme, müzik…