1947’den beri AFS, gençleri gittikçe küreselleşen dünyamızda başarılı olmak için ihtiyaçları olan bilgi ve yetkinlikleri kazandırmaktadır. Günümüzde 21. yy zorunlulukları haline gelmiş bu kazanımları “AFSLearning Journey Curriculum” / “AFS Öğrenme Müfredatı” adı altında topladık. Böylece sizler de öğrencilerin gelişimlerini takip edebileceksiniz. Pek çok üniversite ve işveren, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen insanlarla rahat iletişim kurabilen ve yakın çevrelerinin dışındaki dünyadan haberdar olan gençler aramaktadır.

Çocuğum neden AFS ile yurt dışına gitmeli?

70 yılı aşkın bir süredir, AFS yüksek kaliteli uluslararası programlar sunma ve 21. yy’da başarılı olmak için ihtiyaç duyulan yetkinlikleri sağlama konusunda haklı bir üne sahiptir. AFS deneyimi:

  • Kendi güveni arttırır, bakış açılarını genişletir, eleştirel düşünme ve problem çözümü yetkinliklerini geliştirir.
  • Üniversitelerin ve iş verenlerin çok değer verdiği kültürlerarası eğitim ve dil öğrenme bileşenlerini içerir.
  • Ergenler için öğrenmeyi kolaylaştıran ve anlamlı kılan eğlenceli maceralar sunar.
  • Öbür boyu kullanacakları küresel bir ağın parçası olurlar: Arkadaşlıklar, önemli bağlantılar/ilişkiler ve sosyal sorumluluk fırsatları gibi…

AFS ne tip programlar sunar?

AFS öğrencilere pek çok farklı programlar sunmaktadır. Tam zamanlı lise öğrencisi olarak farklı bir ülkede bir öğretim yılı, bir dönem veya üç ay boyunca liseye devam edebilirler. Kültürü içinde yaşarak öğrenme, dil eğitimi, sosyal sorumluluk projeleri veya özel temalı programlar (çevre sorunlarını araştırma veya yeni teknolojiyi öğrenme) gibi bir haftadan üç aya kadar süren kısa programlara katılabilirler.

Çocuğum nerede yaşayacak?

AFS öğrencilerinin büyük kısmı (özellikle lise dönemi okul programları öğrencileri) onları konuk eden Ev Sahibi Aileler ile yaşarlar. AFS aileleri özenle seçilir, elemelerden geçirilir ve AFS öğrencilerini evlerinde konuk etmeye hazırlanır. Başvurusu kabul edilen aileler, yerelde çalışan AFS gönüllüleri ve çalışanları tarafından öğrencilerle eşleştirilirler. Bazı programlarda veya ülkelerde öğrencilerin haftaiçi yurtlarda, haftasonları aile yanınmda konaklaması veya kamp ortamında hep birlike konaklamaları mümkün olmaktadır.

AFS çocuğuma nasıl destek sağlayacak?

AFS’nin en önemli önceliği öğrencilerimizin sağlığı, güvenliği ve refahıdır. AFS gönüllüleri ve çalışanları tüm Öğrencilere ve onları konuk eden Ev Sahibi Ailelere AFS deneyimi süresince destek olmak için eğitimli ve hazırdır. AFS, dünyadaki tüm AFS kuruluşları tarafından takip edilen standartlar yönetilmektedir. Tüm AFS kuruluşlarının 24-saat kullanıma açık olan Acil Durum Hatları mevcuttur.

Ebeveynlerin Sıkça Sordukları Sorular

Bu kısım yapım aşamasındadır.

For over 70 years, AFS has an exceptional reputation for providing quality international programs that develop skills essential to succeed in the 21st Century. The AFS experience:

  • Builds confidence, broadens perspectives and enhances critical thinking and problem-solving skills.
  • Includes respected intercultural education and language learning components that are valued by universities and employers.
  • Offers fun adventures that make learning easy and meaningful to teens.
  • Provides lifelong access to a global community of friends, connections and volunteer opportunities.